Inspiratie

In mijn werk ga ik uit van een mensbeeld waarbij ons menselijk zijn bestaat uit vier dimensies: een fysiek-, een mentaal-, een emotioneel- en een spiritueel deel.

Ieder van ons heeft vaak een voorkeurdimensie: de één is meer een denker, de ander meer een voeler en weer een ander werkt graag met het lijf. De spirituele ingang is relatief onbekend terrein voor velen. Deze dimensie gaat over bestemming, over het ziele-weten. Voor sommigen is dat God of Allah, of Boeddha, voor anderen is het de natuur of een weten dat er iets groters is.

Het betekent dat we allemaal één meer toegankelijke ingang hebben tot ons totale systeem. Dat maakt ieder mens uniek en vraagt van de begeleider een werkwijze die op alle 4 de dimensies een ingang kent.

Door scholing bij meerdere leermeesters/leermeesteressen heb ik mij die eigen gemaakt. Door echt in de ontmoeting te gaan ontstaat een aanpak die past. Altijd maatwerk op het systeem, individueel of in een groep, al naar gelang de vraag.

Doet het hoofd ook mee? Zeker wel. Er kan in ons systeem niets helen als ons brein zich niet kan overgeven, het op de een of andere manier begrijpt. Dit vraagt om continue feedback en check: is iemand vol aanwezig, vol in de ervaring of is er een deel uitgecheckt? Dan passen we tempo of methode aan, zodat het hele systeem in de ervaring mee kan.

In mijn werk ben ik zeer geïnspireerd door het werk van Piet Weisfelt.
Reden genoeg om een film over zijn werk te maken.
Kijk de film hier: https://youtu.be/Uh_kEBsZNxs

Aanbod
Teamtraining
Coaching
Individuele trainingen 

Mail of bel 06 21 55 35 86