Over Annemiek

Mijn eigen pad

Ik heb een pestverleden.
Uitgescholden, buitengesloten en agressie kleurden mijn jeugd.
De angst overheerste.
Heel lang heb ik dit verleden ver weggestopt. De schaamte was te groot.
Niet voelen was beter dan wel voelen. Het was de beste overlevingsstrategie.
Totdat het begon te knagen.
En ik me realiseerde dat ik opgesloten zat in mezelf.
Ik moest aan het werk.
Om de schaamte, het verdriet en vooral ook de boosheid toe te laten.
Om weer te leren vertrouwen.
En om de angst voor groepen in de ogen te kijken.

Nog steeds steken de gevolgen van mijn verleden wel eens de kop op.
Dat is soms een handicap.
Maar veel vaker blijken de littekens een kracht.
Onmacht, schaamte, verdriet, niet geuite boosheid. Hoe maak je dat vrij?
Ik heb daar inmiddels een hele weg in afgelegd.
Alle ervaringen helpen mij in mijn coachingspraktijk. En ze hebben mij gevoelig gemaakt om te herkennen wat er nodig is bij het begeleiden van teams.
De littekens wijzen de weg.

mijn werkwijze

Ik ben een vrouwencoach.
Gezien mijn verleden herken ik vraagstukken die gaan over macht/onmacht, onderdrukte boosheid en angst.
Vaak als het werk hierin gedaan is komen de thema’s intimiteit, sexualiteit en niet geleefd vrouw zijn naar boven.

Ieder mens, iedere vrouw is uniek. De één is meer een denker, de ander meer een voeler en weer een ander werkt graag met het lijf. Soms is de spirituele kant sterk ontwikkeld.
Dit vraag van mij als jouw begeleider een werkwijze die op alle 4 de ‘ingangen’ kan aansluiten.
Door echt in de ontmoeting te gaan, samen met jou te onderzoeken wat jouw voorkeur heeft, ontstaan een samenwerking die past. Altijd maatwerk.

Zó met mensen werken dat het weer kan gaan stromen in hun leven is de kern van wat ik doe.