Als het dansen van de tango...

…zo maak je samen een mooi portret.

Niet dat ik de tango kan dansen, maar als ik deze dans uitgevoerd zie, dan voel ik dat wat er gebeurt tijdens het maken van een mooi portret, vergelijkbaar is.
Het onzichtbare zichtbaar maken, in het geval van een portret iemands diepste weten in de ogen laten weerspiegelen, gaat niet vanzelf. Dat vraagt om samen-werken.