Trainingen

Individuele trainingen 

Dit is mijn grens – omgaan met boosheid, grenzen en conflicten. Deze training is voor mensen die beter om willen gaan met grenzen en conflicten, privé én op de werkvloer. Heb jij moeite met jouw grenzen te kennen en ze aan te geven? Met het herkennen van díe momenten in een ontmoeting wa…

Lees meer…

De Vrijspraak – schuld en schaamte ervaren we vaak als lastige gevoelens. Ze kunnen ons zo in bezit nemen dat we ons leven ervaren als een gevangenis. In deze training leer je deze gevoelens op een gezonde manier hanteren, zodat je jezelf kunt vrijspreken van de tralies en je eigen leven vormgeven naar jouw keuze.

Lees meer…

Team trainingen 

De toenemende complexiteit van onze samenleving en de snelheid waarmee die voortraast vraagt om een andere vorm van samenwerking tussen mensen. De oude, reactieve werkwijzen voldoen niet meer. Afhankelijk van de grootte van het team of het thema dat speelt, werk ik alleen of in samenwerking met mensen die dezelfde (aanvullende) werkwijze hebben als ik. Met de uiteindelijke missie om, met elkaar, organisaties helend te maken. Organisaties vitale, bruisende, inspirerende plekken te laten zijn waar eenieder wordt uitgenodigd en uitgedaagd dat te doen waar ie goed in is.

Lees meer…

______________________________________________________